מספרים עריכה

 • 0 -- शून्य שוניא or सिफ़र סיפאר
 • 1 -- एक אק
 • 2 -- दो דו (כמו תו המוזיקה)
 • 3 -- तीन טינ
 • 4 -- चार צ'אר
 • 5 -- पांच פאנץ'
 • 6 -- छः צ'ה
 • 7 -- सात סאט
 • 8 -- आठ אט
 • 9 -- नौ נאו
 • 10 -- दस דאס
 • 11 -- גיארה
 • 12 -- בארה
 • 13 -- טרה
 • 14 -- צ'אודה
 • 15 -- פאנדרה
 • 16 -- סולה
 • 17 -- סאטארה
 • 18 -- אטארה
 • 19 -- אוניס
 • 20 -- ביס


15:פאנדרה
20:ביס
25:פאצ'יס
30:טיס
40:צ'אליס
50:פאצ'אס
60:סאאט
70:סאטר
80:אסי
90:נאבה
100:סאו
1000:האז'אר
100,000:לאק
1,000,000:קרור


בהינדי יש גם מילים שמבטאות שבר עשרוני, כמו:

 • 1.5 - דר- der

ואז דרסו - dersau - זה 150.
או: דהאיסו - dhaysau - זה 250.