היסטוריה לבגרות/ארה"ב ויהודי ארה"ב בין שתי מלחמות עולם/הזרמים הדתיים בין שתי מלחמות העולם (אורתודוקסים, רפורמים, קונסרבטיבים)

האורתודוקסים

עריכה

זרם זה חי לפי ההלכה והמסורת היהודית שעברה מדור לדור ועוצבה ע"י חכמי הדת,הרבנים והפוסקים במהלך הדורות. זרם זה מאמין שהאל ותורתו הם מקום ליהדות וקיום מצוות מבטא את תפיסה זו. בראשית המאה ה-20 הייתה היהדות האורתודוקסית הגדולה ביותר מבחינה מספרית, אך החלשה ביותר מבחינה ארגונית, ולכן הכי פחות בולטת החולשה נבעה מהפילוג, ההבדלים בנוסח התפילה, הבדלים במנהגי הדת השונים וכן הסתגרותם מפני העולם האמריקאי. הזרם האורתודוקסי מתחלק ל-2 זרמים:

  • מודרניים: המשלבים את הערכים הדתיים עם הערכים החברתיים הכלליים ולכן בבתי הספר שלהם ילמדו לימודי יהדות לצד לימודים כלליים.
  • שמרנים: שומרים על התבדלות מהחברה הכללית ובמוסדות הלימוד שלהם לומדים לימודי יהדות.

האורתודוקסים היו ברובם יוצאי מזרח אירופה ולא היו פתוחים לשינויים. לבושם היה בהתאם למסורת החרדית ושפתם אידיש, שפה ההוראה הייתה אנגלית ואידיש, השפה העברית נועדה לתפילה וללימודי יהדות. האורתודוקסים התנגדו לעלייה לא"י ושללו את הציונות מאחר ששיבת ציון תהיי עד בוא המשיח.

הרפורמים(יהדות מתקדמת)

עריכה

הרפורמים קיוו כי היהודי המודרני יוכל לשמור על זהותו היהודית תוך כדי השתלבות בסביבה הנוצרית.הזרם מכנה את עצמו יהדות מתקדמת כי הוא רואה את עצמו חלק מיהדות חיה ודינאמית ומחויב להלכה אבל מתנגד לקיום מצוות דעות ואמונות המצויות בהלכה אבל מנוגדות למצפון שלהם.הם יצמצמו את הצוות בנושאי כשרות ושבת וביצעו שינויים בתפילות,התפילות נאמרו בשפה המקומית,בסידור התפילה הוצאו כל הביטויים המצביעים על קשר לא"י.לדעתם הגולה היא לגיטימית ולכן צריך לעקור את הלאומיות מן היהדות ולהשתלב בחברה האמריקאית.

בכינוס של ועידת איחוד הקהילות הרפורמיות שנערך בשנת 1937 בעיר קולומבוס אימצה התנועה מצע חדש בשם "מצע קולומבוס" שבו נאמר בין היתר:

1)מפנה יסודי ביחס לא"י,חובה לסייע בבנין א"י.

2)חיזוק הרגש הדתי והשיבה אל ערכי היסוד של המסורת.

3)ריכוך העמדות האנטי לאומיות והאנטי ציוניות והכרה במרכזיותה של א"י עבור כל העם היהודי.

הגורמים לשינוי זה:

1)רדיפת יהודית בגרמניה הנאצית בשנות ה30 והתבססות המפעל הציוני בא"י השפיעו על עמדת התנועה הרפורמית.

2)רצון למצוא מכנה משותף לכל היהודים בארה"ב ולהגביר את ההצטרפות לתנועה הרפורמית.

3)השינוי בהרכב התנועה הרפורמית לאחר מלה"ע ה1,לפני כן רוב חבריה היו ממוצא גרמני ובשנות ה30 כמחצית מחבריה מהגרים בעיקר ממזרח אירופה.

קונסרבטיבים

עריכה

תנועה זו הוקמה ע"י פורשים מהתנועה הרפורמית בסוף המאה ה19 כמחאה על המצע שהוכרז ע"י הרפורמים("מצע פיטסבורג") שבוטל במצע קולומבוס ב1937.הקונסרבטיבים לא הסכימו עם יחסה של התנועה הרפורמית אל שמירת השבת והכשרות,גם הקונסרבטיבים שקדו על הידור חיצוני של בתי הכנסת והתפילות והדרשות נוהלו בשפה האנגלית בבית הכנסת. בראשית המאה ה20 החלה התנועה הקונסרבטיבית לצבור תנופה ולהתעצם מהצטרפותם של יהודים ממזרח אירופה שמצאו בתפיסתה את שביל הזהב בין היהדות האורתודוקסית לבין היהדות הרפורמית.ראש התנועה דגל בהדגשת המסורת ההיסטורית הותיקה ביהדות בשילוב של תרבות מודרנית והשכלה כללית רחבה בעולמו היהודי המסורתי.