היסטוריה לבגרות/ארה"ב ויהודי ארה"ב בין שתי מלחמות עולם/צמיחתם של ארגונים יהודים-אמריקניים ומאפייני פעילותם המקומית והבינלאומית

ארגון "בני ברית"

עריכה

הוקם בשנת 1843.

מטרות הקמתו:

1) חינוך יהודים

2) סיוע ליהודי העולם

3) קליטת יהודים בארצות הברית

פעילות עיקרית: הארגון הוקם ע"י יוצאי גרמניה והוא פעל לחינוך יהודים, מתן סיוע כלכלי וקליטת יהודים ממזרח אירופה.כמו כן, הוא לחם נגד גילויי אנטישמיות בארצות הברית

ארגון היא"ס (החברה היהודית לעזרה למהגרים) -הוקם בשנת 1887

עריכה

מטרות הקמתו:

1) הסדרת אשרות כניסה לארצות הברית

2) סיוע בקליטה

פעילות עיקרית:

הארגון הסדיר אשרות כניסה ליהודי אירפה,בעזרת קרובי משפחתם היהודים שכבר חיו בארצות הברית. כמו כן, הארגון סייע בקליטתם של המהגרים היהודים.הוא נלחם כנגד חוקים שהגבילו הגירת יהודים ממדינה למדינה ברחבי העולם.

הוועד היהודי-אמריקני - הוקם בשנת 1906

עריכה

מטרות:

1)שימור הקהילה היהודית כקבוצה דתית

2)הגנה על הזכויות האזרחיות של היהודים

פעילות עיקרית:

הוועד הוקם על ידי יהודים עשירים ממוצא גרמני שהיגרו לארה"ב.הם נחשבו לאנטי-ציוניים ופעלו לשימור הקהילה היהודית כקבוצה דתית ולא לאומית.כמו כן, הוועד פעל להגן על זכויות האזרחיות והדתיות של היהודים. למשל הארגון פעל ברוסיה כנגד עיוות הדין במשפטו של בייליס (יהודי שהואשם ברצח).

הג'וינט - הוקם בשנת 1914

עריכה

מטרות הקמתו:

1)סיוע ליהודי אירופה במלחמת העולם הראשונה

2)סיוע ליהודי ארץ ישראל

3)סיוע בהגירת יהודים לארצות הברית

פעילות עיקריות:

הארגון הוקם כארגון גג לכל המוסדרות היהודיים בארה"ב. הוא סייע ליהודי אירופה במלחמת העולם הראשונה באספקת מזון, תרופות ומצרכים חיוניים, לקהילות היהודיות בזמן המלחמה ואחריה והוא פעל כחברת צדקה ועזר גם ליהודי אארץ ישראל באותה תקופה, בסיוע בשיקומם והגירתם של יהודים נזקקים. הארגון סייע ליהודי אירופה בשנות ה-30 ובתקופת מלחמת העולם השנייה.

ראו גם

עריכה