היסטוריה לבגרות/ארצות האסלאם והיהודים בהן בין שתי מלחמות העולם/הפעילות הציונית – גורמים ודרכי פעילותה

הגורמים שהשפיעו על התנועה הציונית

עריכה

על הציונות בארצות האיסלאם השפיעו 4 גורמים עיקריים:

  1. יחס השלטון המקומי אל ההתארגנות הציונית: בארצות:מרוקו,עירק,סוריה,לבנון,תימן ואיראן נאסרה פעילות ציונית ובארצות:אלג'ריה,תוניסיה,לוב, מצרים ועדן הפעילות הציונית הייתה חוקית.בעירק ובמרוקו הקפידו מאוד השלטון על האיסור,החרפת הסכסוך היהודי-ערבי בארץ ישראל רק הקשה לקיים פעילות ציונית.
  2. יחס של חברת הרוב אל ההתארגנות הציונית: בתחילת שנות ה-20 לא היה יחס שלילי כלפי הפעילות הציונית מצד החברה המוסלמית אך עם מאורעות תרפ"ט וההחמרה בסכסוך הערבי-יהודי והקצנה חדה נוספת לאחר המרד הערבי נהפך היחס לפעילות הציונית ליותר שלילי מצד החברה המוסלמית.
  3. יחסה של הקהילה היהודית אל ההתארגנות הציונית: הרעיון הציוני לא התקבל באהדה רבה בחלקים רבים בקרב הקהילה היהודית,היו שהתנגדו לרעיון הציוני בעיקר היהודים המתבוללים בתרבות של השלטון הקולוניאלי.הרבנים לא יצאו למאבק כנגד הציונית אך מעטים עודדו אותה.הרבנים חששו מההשפעות החילוניות של הציונות אך ראו בכמיהה לציון דבר חיובי.
  4. יחס של התנועה הציונית העולמית: בין שתי מלחמות העולם לא הייתה קיימת פעילות ציונית רבה בארצות האיסלאם.הגורמים לכך היו:קושי לשלוח שליחים,העדר חומרי הסברה בשפות המדוברות ומיעוט באמצעים.

דפוסי הפעילות הציונית

עריכה

בארצות האיסלאם הייתה התנועה הציונית מיעוט.בתגובה להופעת התנועה הציונית הארצות האיסלאם קמו אגודות ציוניות.האגודות שמרו על קשר עם ראשי התנועה הציונית העולמית והפיצו את הרעיון הציוני ע"י הרצאות,מפגשים לאחר תפילה,הסברה והפצת עיתונים.האגודה הציונית הראשונה קמה בקהיר שבמצרים והיא נקראה אגודת "בר כוכבא". קמו גם התארגנויות של זרמים פוליטיים ציוניים ותנועות נוער.בנוסף הייתה עלייה לארץ,העלייה הרבה הייתה בעיקר מקרב המדינות שבהן הפעילות הציונית נאסרה. תנועות הנוער הציוניות הצמיחו את מנהיגות העתיד של הציונות ודרכם בעצם הוטמעה האידיאולוגיה הציונית.

מצרים כדוגמא

עריכה

הפעילות הציונית במצרים לא נאסרה בחוק.למצרים נשלחו שליחים ציונים רבים ואנשים משמעותיים מהמוסדות הלאומיים ואספו כספי תרומות לבניין הארץ.קמו תנעות נוער רבות:תנועת הצופים,הצה"ר,מכבי,בית"ר,העברי וצעים ותנועות אחרות.כמו כן הופצו גם עיתונים ציוניים כמו "קדימה","ישראל" ועיתונים אחרים.העיתונים ותנועות הנוער פעלו בחופשיות רבה ללא הגבלות מיוחדות

תוניסיה כדוגמא

עריכה

בתוניסיה השלטונות התירו ליהודים להקים איגודים ציוניים שונים,סכ"ה היו בתוניסה 22 אגודות ציוניות.חלקן היו שלוחות של המפלגות הציוניות החשובות.הפעילות בתוניסיה נועדה בעיקר לטפח את השפה העברית והקשר לארץ ישראל.