היסטוריה לבגרות/ארצות האסלאם והיהודים בהן בין שתי מלחמות העולם/מתתיהו גוויטע

הרב מתתיהו גוויטע כיהן כרבה של קהילת היהודים בעיר אל-מהדיה שבתוניסיה. הוא האמין שאם יהיה מוסד חינוכי יהודי זה ימנע מהנוער היהודי "להתמערב". הרב גוויטע בתחילה פנה בבקשה לארגון "כל ישראל חברים" (כי"ח) להקים בית ספר בחסות הארגון. כי"ח הסכים לבקשתו אך בתנאי שהרב ישמש מורה לעברית בלבד ויפעל תחת ניהולו של מנהל ויעבור הכשרה בצרפת. הרב גוויטע הבין שרשת כי"ח מנסה להפוך את היהודים לצרפתים ופרץ בין הרב גוויטע לבין המנהל ובמהלכו פונה הרב לתנועה הציונית שתעזור לו לפתור את הבעיה( כלומר העובדה שרשת כי"ח מנסה כביכול להרחיק את הנוער היהודי מהדת). לצערו של הרב התנועה הציונית הייתה נתונה בקשיים כספיים ולא יכלה לעזור לו.

הרב גוויטע כדוגמא בתחום החינוך

עריכה

הרב גוויטע מייצג את הדור שהיה צריך להתמודד עם השינויים שהיו עם המעבר לתקופה הקולוניאלית. בתוניסיה הוקמו בתי הספר של כי"ח שהלימודים בהם היו רחוקים מהדת. הרב גוויטע רצה לשנות את המצב על ידי הקמת בית ספר יהודי מתוך רצון להנחיל לנוער את ערכי היהדות ברוח הדת והמסורת.החינוך של בתי הספר של כי"ח פתח בפני היהודים שלמדו בה אפשרויות לפרנסות חדשות ולהכרות עם תרבות המערב, שלא עמדו לפניהם קודם לכן. שתי הגישות היו שונות. האחת של כי"ח שהניחה כי למסורת והדת אין הגמוניה בתקופה החדשה, והשנייה של הרב גוויטע שרצה להנחיל את ערכי המסורת והדת לדור הבא כפי שקבלם. שתי הגישות לא יכלו לכאורה התקיים ביחד.

קישורים חיצוניים

עריכה