היסטוריה לבגרות/ארצות האסלאם והיהודים בהן בין שתי מלחמות העולם/תחילת התמורות ביחס החברה הקולוניאלית והמוסלמית אל היהודים בשנות ה-30

מבוא

עריכה

לפני חדירת הקולוניאליזם היה יחס האיסלם ליהודים דו ערכי.היהודים היו בבחינת "ד'ימי" כל עוד הם שילמו מיסים השלטון המוסלמי חוייב להגן עליהם, היהודים זכו לאוטונומיה דתית-תרבותית בדר"כ.אך למרות זאת עדיין לא היה שוויון בין הד'ימי לבין המוסלמי.למשל:אסור היה ליהודים לבנות בית כנסת שהוא גבוה יותר מהמסגד. לסיכום ניתן להגיד שלמרות האי שוויון בין היהודים למוסלמים היו ביניהם יחסים טובים.

משנות ה-30היחסים בין היהודים למוסלמים הורעו.היהודים בארצות האיסלם נחשבו לחלק מהישות היהודית-ציונית עולמית.

הגורמים להחרפה

עריכה

1)חדירת התעמולה הנאצית לרוב ארצות האיסלאם: התעמולה הנאצית חדרה לרוב ארצות האיסלאם במזרח התיכון ובצפון אפריקה כדי להביא את האזור לתסיסה נגד צרפת ובריטניה.חומר התעמולה הצליח להיקלט היטב בקרב רוב בני הנוער ואפילו הוקמו תנועות נוער שמזדהות עם האידיאלוגיה הנאצית.
2)השפעת תהליכי האנטישמיות בצרפת ובאיטליה על העילית הקולוניאלית: בשנות ה-30 בצרפת הייתה אנטישמיות רבה וזה השפיע על היחס של המיעוט הקולוניאלי הצרפתי על היהודים שם.
3)החרפה בסכסוך היהודי-ערבי בארץ ישראל: היו מספר אירועים בארץ ישראל שהריעו את היחס בין היהודים למוסלמים בארצות האיסלאם:

  • סכסוך הכותל
  • מאורעות תרפ"ט
  • תעמולה כנגד היהודים שניהל חג' אמין אל חוסייני
  • כינוס הקונגרס הפאן איסלמי בירושלים 1931
  • המרד הערבי 1936-1939

כל אלו הגבירו את האיבה כלפי היהודים בארצות האיסלאם.

4)התגברות התביעות הלאומיות של מדינות במזרח התיכון שטרם זכו לעצמאות: תסיסה אנטי בריטית במצרים ותסיסה אנטי צרפתית בסוריה עוררו שנאה כלפי היהודים מכיוון שהם נתפסו כמשתפי פעולה עם השלטון הקולוניאלי הזר.

5)המשבר הכלכלי: בשנות ה-30 פקד את העולם משבר כלכלי עולמי והוא השפיע גם על ארצות האיסלאם.בעקבות המשבר היהודים הוצגו שעושקים את העם ומנצלים אותו והאנטישמיות גברה.במדינות שונות הושמעו קריאות נגד השתלבותם של יהודים במשרות ציבוריות.

אלג'ריה כדוגמה

עריכה

בשנות ה-30 הגיעה התעמולה הנאצית לאלג'ריה והחלה אנטישמיות קשה כלפי היהודים שבאה לידי ביטוי בין היתר בעיתונים המקומיים (בעיקר בעיר הבירה אוראן) בעיתונים היו תמונות של צלבי קרס. ביהודי קונסטנטין בשנת 1934 עשו המוסלמים פוגרום שהיה החמור ביותר ביחסי היהודים-מוסלמים. במהומות נרצחו 25 ולמעלה מ60 יהודים נפצעו.

מרוקו כדוגמה

עריכה

בסוף שנות ה-30 הצטרפה לתעמולה האנטי יהודית גם תעמולה פאשיסטית של מוסוליני,זאת לאחר הופעת ארגונמים אנטי יהודים.בתי מסחר איטלקיים שפעלו במרוקו צמצמו את קשריהם עם היהודים.

תוניסיה כדוגמה

עריכה

בתוניסיה מנעו הצרפתים בלחצת של התנועה הלאומית התוניסאית את הקרנת סרט התעמולה של קק"ל "הארץ המובטחת" ואת ביקורו של ז'בוטינסקי.

עירק כדוגמה

עריכה

עירק הפכה לבסיס פעילות של הנאצים במזה"ת.אליה הגיעו פלשתינאים ובראשם חאג' אמין אל חוסייני שברחו מהממשל הבריטי והפיצו בעירק תעמולה אנטישמית ודברי הסתה.מהיהודים נמנע ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה ויהודים רבים פוטרו.