היסטוריה לבגרות/הגישות השונות ביישוב היהודי ובתנועה הציונית בנוגע ליחס כלפי בריטניה וכלפי הערבים/המחלוקת לגבי היחס כלפי בריטניה ומדיניותה

בישוב ההיהודי נוצר ויכוח בין מחנה הפועלים ובין הרוויזיוניסטים בנוגע ליחס המדיניות הבריטית בא"י.

עמדת מחנה הפועלים עריכה

מחנה זה ראה בדר"כ בבריטים שותפים למפעל הבית הלאומי ושחסותם ועזרתם חיוניים להקמת בית לאומי,כמו כן צריך שיהיה בארץ כוח צבאי שיגן על הישוב מפני הערבים.עמדה זו תמשך עד שנת 1939.כמו כן הם שאפו להתיישבות ועלייה בכמויות גדולות כי רק כך ניתן להגיע לרוב עברי בא"י.

עמדת הרוויזיוניסטים עריכה

את עמדת הרוויזיוניסטים ביטא ז'בוטינסקי את עמדתו כלפי הבריטים בשנות ה20 וה30 ניתן לחלק ל2 שלבים:

  • שלב ראשון- עד מאורעות תרפ"ט(1929) היה ז'בוטינסקי פרו בריטי והאמין בשיתוף פעולה איתם וראה בבריטניה כגורם לבניית הבית הלאומי ,שיקום על שתי גדות נהר הירדן,הוא טען שיש להפעיל לחץ על בריטניה שתעמוד בהתחייבויותיה לציונות.
  • שלב שני- לאחר מאורעות תרפ"ט הגיע למסקנה שהבריטים משנים את מדיניותם ולכן צריך לפעול נגדם ע"י מאבק של אי שיתוף פעולה יש להיאבק בממשלת בריטניה מאבק פוליטי כדי לא להניח לה ולנציגיה בארץ להתחמק מהתחייבויותיה.