היסטוריה לבגרות/היישוב היהודי בארץ-ישראל והתנועה הציונית בזמן מלחמת העולם השניה/תוכנית בילטמור

הגורמים לתוכנית עריכה

1)היהודים התאכזבו ממדיניות המנדט הבריטי כלפיהם.הנהגת הישוב והתנועה הציונית רצו להערך לכך שהמדיניות הבריטית לא תשתנה ולהגדיר מחדש את מדיניותם.

2)מלחמת העולם השנייה זירזה את התוכנית.היהודים ראו במלחמה הזדמנות לסייע במלחמה ובתמורה לבקש תמורה הולמת(להציג בפני בריטניה דרישה להקמת מדינה יהודית בא"י)

3)המלחמה גם עוררה צורך להשיג אישור לפליטים היהודים רבים שיהיו לאחר המלחמה לעלות ארצה.איש לא תיאר לעצמו את מימדי האסון בשנים הראשונות של המלחמה.

עיקרי התוכנית עריכה

במאי 1942 התכנסו ראשי התנועה הציוני בהם נשיא התנועה הציונית ד"ר וייצמן וראש הנהלת הסוכנות בן גוריון. עיקרי התוכנית היו:

  • לפתוח מיד את שערי א"י לעלייה יהודית
  • להעניק לסוכנות היהודית שליטה על העלייה ארצה ולהעניק לה את כל הסמכות הדרושה לפיתוח ובניית הארץ.
  • להקים בא"י קומונוולט-קהילייה יהודית כחלק מהמבנה הדמוקרטי של העולם.

התוכנית אושרה בישיבת הסוכנות בירושלים.

במה היא מהווה שינוי במדיניות הציונית? עריכה

1)נעשה שימוש במילה "קהילייה" ולא "מדינה".זה ביטא את זה שליישוב לא הייתה כוונה להשלים עם מדיניות המנדט ועם "הספר הלבן".לפני המלחמה העלייה הייתה אמצעי למימוש המטרה הנשגבת-הקמת מדינה יהודית.עם פרוץ המלחמה העלייה הפכה למטרה כיוון שהביאה להצלת חיי מליוני יהודית.

2)לפני התוכנית מדיניות התנועה הציונית והיישוב היהודי הייתה שיתוף פעולה עם בריטניה כדי להשיג כל הישג מדיני.הרי שהחל מקבלת התוכנית הייתה נטייה לשתף פעולה עם ארה"ב-מעצמה שחשיבותה עלתה בזמן המלחמה,הרי עצם התקיימות הדיונים בארה"ב סימל את השינוי הזה.

ההתנגדות לתוכנית בקרב היישוב היהודי עריכה

  • חוגי "השומר הצעיר" העדיפו מדינה דו לאומית ובה יחולק השלטון בצורה שווה בין יהודים לערבים.
  • מצד אנשי "אחדות העבודה" נשמעה הטענה שקודם כל יש להקים מדינה יהודית עצמאית לפני עלייה,לפני זה הם טענו שהיישוב לא יוכל להתקיים בזכות עצמו.

ראו גם עריכה