היסטוריה לבגרות/מבנה מבחן הבגרות-היסטוריה א'

מבנה הבחינה

עריכה

מבחן הבגרות בהיסטוריה א' מתחלק לשלוש תקופות :

א. יחידת מבוא ישראל והעמים בשנים 1870 - 1920 בה על התלמיד לענות על שלוש שאלות מתוך חמש, כאשר כל שאלה שווה 10 נקודות (סה"כ 30 נק'.)

ב1. התקופה השנייה - בין שתי מלחמות העולם נושא ההעמקה שנות ה-20 או ה-30(תלוי באיזו אפשרות) יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים השווה 25 נקודות.

ב2. התקופה השנייה - בין שתי מלחמות העולם הבית הלאומי מבוא שנות ה-20 או גישור שנות ה-30 יש לענות על שתי שאלות מתוך ארבע. כל שאלה שווה עשר נקודות (סה"כ 20 נק'.)

ג. ארצות האיסלאם והיהודים בהן בין שתי מלחמות העולם יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים השווה ל-25 נקודות.

הסבר על התקופות והנושאים

עריכה

התקופה הראשונה:יחידת מבוא-ישראל והעמים בשנים 1870- 1920:

כולל 4 פרקים אשר יש ללמוד את כולם

פרק 1:תהליכי שינוי באירופה ובעולם היהודי עד מלחמת העולם הראשונה
פרק 2:התנועה הציונית
פרק 3:מלחמת העולם הראשונה
פרק 4:אירופה והמזרח התיכון, לאחר מלחמת העולם הראשונה

התקופה השנייה:בין שתי מלחמות העולם (חלק א')
פרק ראשון:בניין הבית הלאומי היהודי והיחסים בין יהודים, ערבים ובריטים בארץ ישראל בין שתי מלחמות העולם.

פרק זה נלמד בשתי דרכים,יש בתי ספר המלמדים את אפשרות א' ויש המלמדים את אפשרות ב'.
הפרק כולל שני נושאים:שנות ה-20 ושנות ה-30


אפשרות א':שנות ה-20 נושא העמקה ושנות ה-30 נושא גישור

א.נושא העמקה: בנין הבית הלאומי היהודי והיחסים בין יהודים, ערבים ובריטים בשנות ה-20.

נושא 1:טופס המנדט.
נושא 2:פעולות הנציבים הבריטים הרברט סמואל והלורד פלומר בארץ ישראל.
נושא 3:דרך בניין הבית הלאומי בשנות העשרים
נושא 4:נושאי המחלוקת בין "מחנה הפועלים" לבין "המחנה האזרחי"
נושא 5:היחסים בין בריטים, יהודים וערבים בשנות ה-20

ב.יחידת גישור:המשך בניין הבית הלאומי היהודי ויחסי יהודים, ערבים ובריטים בשנות ה-30.

1.סיבות לעלייה ודרכי ארגונה.
2.ביסוס הבית הלאומי היהודי בשנות ה-30 בתחומים: התיישבות, כלכלה, תרבות.
3.המרד הערבי- הסיבות למרד ודפוסי המאבק של הערבים כלפי הבריטים וכלפי היהודים.
4.הערכות הישוב היהודי בשנים 1936- 1939 בתחומים: כלכלה, התיישבות וביטחון.
5.מדיניות בריטניה לנוכח המאורעות -מתוכנית החלוקה לספר הלבן השלישי.

אפשרות ב':שנות ה-20 נושא מבוא ושנות ה-30
א.יחידת מבוא: בניין הבית הלאומי היהודי והיחסים בין יהודים, ערבים ובריטים בשנות ה-20.
1.טופס המנדט - עיקרי התחייבויותיה של בריטניה.
2.הסיבות לעליה.
3.בניין הבית הלאומי-יהודי: התיישבות, מסגרות חברתיות-כלכליות ופוליטיות ומוסדות לאומיים.
4.מאורעות תרפ"א, תרפ"ט: הסיבות למאורעות והשפעתם על היחסים בין יהודים, ערבים ובריטים.
5.גורמים מעכבים וגורמים מסייעים בבניין הבית הלאומי-יהודי.


ב.נושא העמקה: המשך בניין הבית הלאומי היהודי ויחסי יהודים, ערבים ובריטים בשנות ה-30.

פרק 1:המשך בניין הבית הלאומי-יהודי בשנות ה-30
פרק 2:הגישות השונות ביישוב היהודי ובתנועה הציונית בנוגע ליחס כלפי בריטניה וכלפי הערבים
פרק 3:ארץ ישראל בשנים 1936- 1939

פרק שני:ארצות האסלאם והיהודים בהן בין שתי מלחמות העולם:כולל 4 סעיפים.