היסטוריה לבגרות/מלחמת העולם השנייה/הסדר החדש באירופה: הרעיון וצעדי הנאצים להגשמתו בתקופת המלחמה

על "הסדר החדש" עריכה

הסדר החדש שקבעו הנאצים נועד לבסס את הגרמנים כשליטי אירופה כשלצידם "שליטי בובה" הכוונה לגרורות נאציות ומתחתם עמים שישרתו אותם. רעיון הסדר החדש משלב בתוכו 3 רעיונות אידיאולוגיים של הנאצים: עליונות הגזע הארי, האנטישמיות והזכות של גרמניה למרחב מחיה. הוא נועד לכופף את האומות השונות באירופה לצורכי הרייך הגרמני השלישי, ובראשם מכונת המלחמה הגרמנית. סדר חדש זה ניתן יהיה ליצור רק לאחר הריסת העולם הישן. כלומר רק לאחר ניצחון הגרמנים יקום רייך גרמני בן 1,000 שנים במרכז אירופה. עפ"י עקרונות הסדר החדש מוינו עמי אירופה בהתאם לתורת הגזע הנאצית:

1)הגזע הארי: כמו עמי צפון אירופה וסקנדינביה אמורים להיות שותפים ושווי זכויות באימפריה הגרמנית.

2)הגזעים הנחותים (העמים הסלאביים): העמים של מזרח אירופה כמו הפולנים והרוסים שנחשבו לעמים נחותים שנועדו לשרת את הגזע הארי.

3)תתי הגזע: והם היהודים והצוענים להם אין מקום בסדר החדש, גזעים אלו נחשבים להורסי תרבות ולכן במסגרת הסדר החדש הם נועדו להשמדה.

הצעדים שננקטו להגשמתו עריכה

1)כיבוש ארצות אירופה השונות: המלחמה פרצה בשנת 1939 עד 1942 שלטה גרמניה כמעט על כל ארצות אירופה. היו ארצות כבושות באופן ישיר כמו פולין וברה"מ והארצות הבלטיות (צרפת,בלגיה,הולנד,יוון ויוגוסלביה) והיו ארצות ששיתפו פעולה מרצון כמו הונגריה ורומניה, והיו ארצות שהיו להן הסכם עם גרמניה כמו איטליה.הסדר החדש נועד לבסס את הגרמנים כשליטי אירופה.

2)ניקיון הגזעים-המתת חסד: כדי לטהר את הגזע הארי אישר היטלר את מבצע המתת החסד שבו נרצחו כ-100 אלף גרמנים שהיו נכים, מפגרים, הומוסקסואליים וחולים במחלות תורשתיות שונות. מבצע זה נועד "לטהר" את הגזע הארי.

3)רצח והשמדה של הגזעים הנחותים: השמדתם של היהודים היתה תנאי בסיסי להקמתו של הסדר החדש, ולכן יושמה באופן שיטתי תוכנית "הפיתרון הסופי" שבמסגרתה נרצחו כ-6 מליון יהודים ומיליוני בני אדם שהשתייכו לעמים אחרים. מגמת הרצח והשמדה היתה להשליט את רעיון הסדר החדש, ובמסגרת מגמה זו נעשו במחנות הריכוז ניסויים בבני אדם במטרה להשביח את הגזע הארי. ידועים לשמצה ניסויו של דוקטור מנגלה במחנה אושוויץ-בירקנאו.

4)העבדת אזרחים ואסירים: במהלך המלחמה הועברו מפולין,רוסיה ומהארצות הכבושות האחרות כ-7 מיליון עובדי כפייה כדי לשרת את כלכלת הרייך הגרמני,הם הועסקו בתנאים בלתי אנושיים בתעשייה,במכרות,בסלילת כבישים ורבים מהם מתו במחנות העבודה.

5)גירוש ממזרח אירופה על פי עקרון מרחב המחייה: בוצעה העברה בכפייה של אוכלוסיות שונות עפ"י קריטריונים גזעניים כדי לאפשר את יישובם של גרמנים במקומם,בתחילה הועברו כ-100 אלף גרמנים ולפולין והם יושבו באדמות חקלאיות של איכרים פולניים שגורשו.במהלך המלחמה הועברו ע"י הגרמנים כמיליון ורבע ארים לשטחים במזרח.