היסטוריה לבגרות/פולין ויהודי פולין בין שתי מלחמות עולם/דפוסי הפעילות הלאומית: "הבונד" והציונות


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה."הבונד" - נאבק לפתרון בעית היהודים בסגרת אוטונומיה לאומית בפולין. התנועה ראתה את עצמה כשליחה של מעמד הפועלים היהודים בפולין. הבונד היתה תנועה חילונית הגדולה בפולין ומשכה אליה רבים. "הבונד" פעל במספר מישורים:

  • כארגון חברתי הפועל כנגד האנטישמיות הגואה בפולין.
  • כארגון חברתי הפועל למען הזכויות של הפועל היהודי.
  • וכארגון חברתי הפועל לפיתוח התרבות היהודית האידישאית.
אנדרטת הבונד בבית העלמין היהודי בוורשה