היסטוריה לבגרות/פולין ויהודי פולין בין שתי מלחמות עולם/תמורות ביחס השלטון והחברה אל היהודים בשנים 1939-1935

היהודים נתפסו בעיני הפולנים כזרים שזכויותיהם נכפו על פולין ע"י מדינות זרות. בשל האבטלה הגבוהה בפולין העדיפה ממשלת פולין להעניק מקומות עבודה לפולנים בלבד.

היהודים תפסו חלק נכבד במקצועות החופשיים ובמשרות הציבוריות והפולנים האשימו אותם בהשתלטות על מקומות העבודה. השנאה והכעס כלפי היהודים התגברו.

מצבה הכלכלי הקשה של פולין אילץ אותה לאמץ כלכלה ריכוזית. היהודים שלטו בחלקים נכבדים מהמסחר והתעשיה בפולין והלאמת המפעלים פגעה בהם, כך שבלבסוף בשנת 1937 70% מהיהודים הוגדרו כנתמכי סעד.