המדריך ל- KTurtle/ציור פשוט - ללכת ולהסתובב

הבסיס - קדימה ואחורה

עריכה

ראשית, נלמד איך להשתמש בשורת הפקודה (Console). שורת הפקודה מופיעה באיור 1.

 
שורת הפקודה

לתוך שורת הפקודה ניתן לכתוב פקודות ולהריץ אותן מיד על-ידי לחיצה על "הפעל". נסה את הפקודה הבאה:

forward 50
ולחץ על "הפעל". מה קיבלת? הצב הלך קדימה 50 "צעדים" כל צעד הוא 50 משבצות על הדף בפרק הקודם. המשבצות עליהן הוא צעד נצבעו בצבע שחור, וקיבלת קו.

לפקודה "forward" (קדימה) יש קיצור. מספיק לכתוב "fw". נסה את הפקודה הבאה:
fw 50
ולחץ על הפעל. מה קרה? הצב הלך עוד 50 צעדים קדימה, ועכשיו יש לנו קו באורך 100 צעדים.

בדיוק כמו שאפשר ללכת קדימה, אפשר גם ללכת אחורה. הפקודה ללכת אחורה היא "backward", או בצורה המקוצרת "bw". שים לב, שאחרי כל פקודה יש להכניס רווח ומספר צעדים. נסה את הפקודה הזו. חזור לנקודת ההתחלה בהליכה אחורה.
bw 100

לסובב את הצב

עריכה

איך מסתובבים? פשוט מאוד, המילה האנגלית לסיבוב היא "turn", ובהתאמה, הפקודה להסתובב ימינה היא "turnright", או בקיצור "tr", והפקודה להסתובב שמאלה היא "turnleft", או בקיצור "tl". נסה את הפקודות החדשות שלמדת.
tr 90
tl 45
מה התוצאה? מה מיצגים המספרים? המספרים הם זוית הסיבוב במעלות.

משימה ראשונה

עריכה

צייר ציור חופשי על-ידי הפקודות שלמדת.

אפשר לשמור את הציור על ידי בחירת אחת האפשרויות תחת התפריט "Canvas". אפשר לנקות את בד הציור על-ידי הפקודה "clear" (נקה באנגלית).

משימה שניה

עריכה

צייר ריבוע