הקמת מערך מיחזור

הספר הקמת מערך מחזור שואף לספק מענה לתלמידים, סטודנטים, הורים ומורים המכירים בחשיבות המיחזור ורוצים להקים פרוייקט לאיסוף פסולת למיחזור בבית ספרם. למרות שהפרויקט כתוב לתלמיד/ת התיכון, אנו מאמינים כי רבים ימצאו בו שימוש.

הקמת פרוייקט מיחזור בבתי ספר

ראו גם

עריכה