הרמוניה טונאלית

(הופנה מהדף הרמוניה)
מדף מדף מדעי הרוח

שער עריכה

יעוד: לימוד עצמי

כישורים נדרשים: סולמות, תווים.

גיל יעד: לכל הגילאים.

מיומנויות שיירכשו בספר זה:

 • כל הדרגות בסולם המז'ורי
 • הלחנת קטע במז'ור

תוכן העניינים עריכה

 1. הקדמה
 2. מהי טונאליות
 3. בניית אקורדים
 4. היפוכי אקורדים, רישום לפסנתר
 5. רישום למקהלה
 6. כללי הולכת קולות
 7. דרגה ראשונה וחמישית
 8. דרגה רביעית
 9. דרגה שישית
 10. דרגה שנייה
 11. דרגה ראשונה קדנציאלית
 12. דרגה שביעית
 13. דרגה שלישית
 14. מהלכים הרמוניים