הרמוניה טונאלית

מדף מדף מדעי הרוח

יעוד: לימוד עצמי

כישורים נדרשים: סולמות, תווים.

גיל יעד: לכל הגילאים.

מיומנויות שיירכשו בספר זה:

 • כל הדרגות בסולם המז'ורי
 • הלחנת קטע במז'ור

תוכן העניינים

עריכה
 1. הקדמה
 2. מהי טונאליות
 3. בניית אקורדים
 4. היפוכי אקורדים, רישום לפסנתר
 5. רישום למקהלה
 6. כללי הולכת קולות
 7. דרגה ראשונה וחמישית
 8. דרגה רביעית
 9. דרגה שישית
 10. דרגה שנייה
 11. דרגה ראשונה קדנציאלית
 12. דרגה שביעית
 13. דרגה שלישית
 14. מהלכים הרמוניים