וורדפרס/שמירת טיוטה, תזמון פוסטים ופרסום פוסטים

בניית אתרים בוורדפרס - 5.11 שמירת טיוטה, תזמון פוסטים ופרסום פוסטים:

בפרק זה נלמד שמירת פוסט ותצוגה של באתר. לאחר לחיצה על לוח בקרה ופוסט חדש מצד שמאל יש לשונית "לפרסם".

יש מספר אפשרויות:

 • מצב
  • שמור טיוטה - פוסט שלא סימנו ויש לעבוד עליו מאוחר יותר.
 • תצוגה - ברירת המחדל לכל פוסט הוא פוסט "ציבורית". יחד עם זאת ניתן לשנות את האפשרויות של פוסטים כאשר כל אפשרות שונה תשנה את ההגדרות של שורה זו. לחיצה על "עריכה" פותחת אפשרות נוספת:
  • פרטי - הפוסט יהיה פרטי
  • פרטי / סיסמה - הפוסט יהיה מוגן בסיסמה. פוסטים מוגנים בסיסמה, אותם לא רואים, טובים לכל מיני אנשים שמשווקים באינטרנט ורוצים שנגיע לפוסט, מוצר, אחרי קבלת סיסמה באיימל.
  • "להדביק לעמוד הראשי" - ניתן לדאוג שפוסט אחד יוצג כפוסט הראשון באתר. פוסט זה נחשב לפוסט החשוב ביותר באתר ונקרא פוסט דביק (sticky psost). רק פוסט אחד יכול להיות דביק. ניתן ליצור פוסט דביק על ידי לחיצה על אפשרות זו "להדביק פוסט לעמוד הראשי". לאחר שנלחץ "אישור" יהיה לנו פוסט דביק. אם רוצים לשנות את הפוסט הדביק יש צורך להיכנס אל הפוסט ולשנות ידנית. שיעור הבא יראה דרכים קצרות יותר.
   • בשלב זה בשורת "תצוגה" נוכל לראות את אופן התצוגה של הפוסט באותה שורה כלומר נראה את הכיתוב תחת "תצוגה" : ציבורי ודביק.
 • פרסום: מידי. ניתן ללחוץ על עריכה ולקבוע תאריך ושעה.

טרם נלחץ על כפתור "לפרסם" נלחץ על תצוגה מקדימה לצד המילה "טיוטא": מקש ימיני, פתיחה בכרטיס חדשה - אנו רואים את הפוסט טיוטא באתר. נגולל את הפוסט. חוזר אל לוח הבקרה להגדרות הפוסט, לוחץ על "לפרסם" ומקבל הודעה כי הפוסט פורסם.