וורדפרס/תפריטים

בניית אתרים בוורדפרס - 11.7 ממשק התפריטים:

בשיעור זה דנים איך לשלוט בתפריטי האתר. תפריט הוא למעשה לשונית ארוכה לאורך ראשית האתר (במקרה של העיצוב שלו). כמו סרגל הכלים של וורד שתמיד יופיע.

מראה כי באתר הניח תבנית שמשנה את התמונה באתר. בלוח הבקרה הוא הולך לחלון הימיני ושם תחת לשונית עיצוב הוא בוחר בתפריטים.בשלב זה אין לו שום תפריטים בחלון תפריטים הוא מגדיר תפריט חדש על ידי יצירת תפריט. לוחץ יצירת תפריט. עתה נכניס תוכן.

תחת קישורים ניתן שיהיה קישור לאתר או לאתר חיצוני:

  • הסימון # בכתובת URL פירוש שהקישור יהיה לאתר עצמו.

תחת עמודים הוא לוחץ וי על יצירת קשר ועמוד לדוגמה ועכשיו בתפריט הוסיף יצירת קשר ועמוד לדוגמה. גם קטגוריות ניתן להוסיף לתפריט שאנחנו חושבים שיש חיפושים רבים אליה.

יצירת תת תפריט לתפריט: בלוח התפריטים שלנו יש רשימה של תפרטים כדי ליצור תת תפריט לתפריט כלומר שכשנלחץ על יצירת קשר, לדוגמה, נגיע אל תת תפריט אחר - נגרור את הלשונית של התפריט אותו נרצה שיהיה תת תפריט לתפריט מעט לצד שמאל (קשה להסביר בכתב).. ניתן גם לגרור את לשונית התפריט מלמעלה מטה וכך לשנות את סדר התפריטים.

מצד ימין, תחת מיקום התבנית ניתן להניח את התפריט. יש תבניות שהתפריט שלהם למעלה, ישנן שהתפרטים יכולים להיות גם בצדדים וגם למעלה במקביל. בעיצוב האתר שלו התפריט רק למעלה ולכן במיקום התבנית - תפריט ראשי הוא בווחר בתפריט החדש שלי.

בניית אתרים בוורדפרס - 11.8 ווידג'טים : וודג'טים הם תוספים קטנים. הם מופיעים בחלונית מצד החלון ומציגים פוסטים אחרונים, תגובות אחרונות, ארכיון, קטגוריה חיפוש.

הווידג'טים בוואדפאס יכולים להיגרר בתפרטים.

כניסה אל וודג'טים: בתפריט הניהול של לוח הבקרה בחלונית הימינית הוא לוחץ על ווג'יטים. מצד שמאל הוא רואה איםה הוא יכול להביא את הוודג'טים בערכת העיצוב.

מחיקה של הווג'טים בסרגל צדדי ראשי נעשת על ידי גרירת הלשונית לצד ימין.

כשהסרגל נקי הוא עתה מעצב את המראה. הוא גורר חיפוש ולוחץ שמירה. הוא מעונין גם בתגיות, בכותרת רושם תגיות ושומר.

תחת לשונית קטגוריות ניתן ללחוץ כמה פוסטים להציג בכל קטגוריה.

הצגת את כמות הפוסטים בכל קטגוריה, מצב ההיררכיה פחות מענין אותו. לוחץ שמירה וסוגר. הולך אל האתר וטוען שוב. מראה את השינוי בעיצוב. שיערו הבא פרק התוספים.