ויקיספר:איך להכין תבנית

גשו לויקיפדיה: עזרה לתבניות בויקיפדיה.

דף העזרה בנושא איך להכין תבנית מאוחסן בוויקיפדיה, מיזם אחות של ויקיספר, בדף ויקיפדיה:איך להכין תבנית.
  • דף עזרה זה הוא טכני במהותו ואינו ייחודי לוויקיפדיה או לוויקיספר ולכן יש לקרוא את הדף בוויקיפדיה כאילו בכל מקום שכתוב "ויקיפדיה" הכוונה היא "ויקיספר".