ויקיספר:ביורוקרט

(הופנה מהדף ויקיספר:בירוקרט)

ביורוקרט הוא משתמש בוויקיספר בעל שלוש הרשאות מיוחדות:

בנוסף, כל הביורוקרטים הם גם מפעילי מערכת, ומקבלים בשל כך גם את הרשאותיהם.

לביורוקרט אין סמכות לבטל הרשאת מפעיל – למטרה זו יש לפנות לדייל (לאחר החלטה של קהילת הויקיסופרים או ויתור של המפעיל על הרשאתו).

הפעילות המיוחדת לביורוקרט מתועדת ביומנים: יומן תפקידים ובעבר גם ביומן שינויי שם משתמש.

בוויקיספר העברי מקבל הביורוקרט מספר הרשאות נוספות:

  • ביורוקרט רשאי לכפות עצמו כבורר על צדדים יריבים במלחמת עריכה, כאשר אלה אינם מגיעים לידי הסכמה על זהות הבורר ביניהם.
  • יש לקבל אישור מביורוקרט כדי לחסום משתמש ותיק.
  • לביורוקרט מספר הרשאות הקשורות לבדיקות IP, המפורטות בבודק.


בוויקיספר העברי ישנם 1 ביורוקרטים (רשימה אוטומטית):