ויקיספר:מלחמת עריכה

מלחמת עריכה בוויקיספר נוצרת כאשר ויקיסופר מבטל עריכה של ויקיסופר אחר, ולאחר מכן העורך שעריכתו בוטלה חוזר על עריכתו, וכן הלאה.

כל ויקיסופר רשאי לבטל כל עריכה עם נימוק, וחזרה על העריכה אינה מקובלת.

יש לפתור את המחלוקת בדף השיחה של הספר.