עזרה:מערכת בקרת שינויים

דף השינויים האחרונים, כפי שנראה בעיניו של מנטר/מפעיל. לצד חלק מן העריכות ניתן להבחין מצד ימין לעריכה בסימן קריאה אדום, המציין שהעריכה איננה בדוקה.

בוויקיספר העברי מופעלת מערכת בקרת שינויים – מערכת המובנית בתוך דף השינויים האחרונים ובתוך דף רשימת המעקב, שמסייעת בעבודתם של מנטרי השינויים שיכולים לסמן עריכות כ"בדוקות". שחזור מהיר של עריכה יסמן אותה כבדוקה – היות שטופלה כבר.

מטרת המערכת היא למנוע ממנטרים לבדוק את אותו השינוי ולבזבז את זמנם, וכן לעזור לסנן עריכות שלא נבדקו כלל. סימון עריכה כלשהי כ"בדוקה" משמעו שהעריכה איננה השחתה (הוספת זבל או קללות, מחיקת קטגוריות וכדומה); סימון עריכה כבדוקה לא נועד לאשר את נכונות השינוי, עיצובו או התאמתו לערך. בהתאם לכך, סימון עריכה כבדוקה אינו מדרג את הערכים ואינו משפיע עליהם מבחינת הקוראים והכותבים של ויקיספר.

המורשים לסמן ערכים כבדוקים במערכת בקרת השינויים הם מפעילי מערכת ומנטרים בלבד. עריכותיהן של שתי קבוצות המשתמשים הללו, מפעילי המערכת והמנטרים, נרשמות אוטומטית כבדוקות. מפעילי מערכת ממנים את המנטרים כמוסבר בדף מנטר.

בנוסף, באפשרותם של מפעילי המערכת לסמן משתמשים כ"בדוקי עריכות אוטומטית", כלומר שכל עריכותיהם יירשמו אוטומטית כבדוקות. לעומת המנטרים, משתמשים אלו לא יוכלו לסמן עריכותיהם של משתמשים אחרים כבדוקות. מטרתו של סימון זה להקל על מנטרי השינויים האחרונים באיתור השחתה. מעבר לכך, אין לסימון זה משמעות נוספת, ומי שסומן כך בדרך כלל גם לא ישים לב לכך. המפעילים יפעילו שיקול דעת ויתבססו על בקשתם של המנטרים בבואם לשקול סימון של משתמש. בוויקיספר העברי יש כעת 26 משתמשים בדוקי עריכות אוטומטית. בוטים מסומנים אוטומטית כבדוקי עריכות.

סימון עריכות כבדוקות באופן ידני מתועד ביומן מיוחד – "יומן שינויים בדוקים", הגלוי לכולם.

ראו גם עריכה