ויקיספר:משתמש ותיק

משתמש "ותיק" בוויקיספר הוא משתמש שחלפו ארבעה ימים מאז שנרשם. את מרבית הפעולות בוויקיספר ניתן לעשות מיד עם ההרשמה (או אף ללא הרשמה), אך פעולות מסוימות מותרות רק למשתמש ותיק.

פעולות המותרות רק למשתמש ותיק הן, בין היתר:

  • העלאת קובץ לשרת של ויקיספר.
  • העברת דף משם אחד לשם אחר.
  • עריכת דפים המוגנים חלקית על ידי מפעילי מערכת (מסיבות שונות, בין השאר עקב מלחמות עריכה).