ויקיספר:ספרים מומלצים/זמני

ברוך הבא לדף הספרים המומלצים של ויקיספר.

בוויקיספר נערכת כל חודש בחירה של ספר החודש לחודש הבא. הספר הנבחר מופיע במשך חודש בעמוד הראשי וכן נוסף לרשימת הספרים המומלצים.

בחירת ספר החודש - קריטריונים לקביעת ספר מומלץ

ספרים מומלצים

עריכה
אוגוסט תבנית:מומלץ/2006/08 עריכה

דיון

ספטמבר תבנית:מומלץ/2006/09 עריכה

דיון