ויקיספר:רשימת מועמדים למחיקה

דף זה נועד להצעה והצבעה על דפים שאינם צריכים להיות בויקיספר ולדעת הויקיפדים עליהם להימחק. דף זה ייבדק מעת לעת על ידי מפעיל מערכת והדפים יימחקו בכפוף לנהלי המחיקה.

כדי להקל על מפעילי המערכת, הדף מחולק לשלושה חלקים:

  • אחד המיועד לערכים ריקים לגמרי או שתוכנם חסר כל משמעות ויש להשתמש בתבנית המחיקה המקובלת על מנת להעביר אותו לרשימה אוטומטית.
  • השני לערכים שאינם פסולים אך חסרי תוכן ממשי ויש למחוק אותם או לשכתבם.
  • השלישי לדפים שיש חשד לגביהם מכל סיבה שהיא והם נראים כלא ראויים להיות בויקי ויש לערוך הצבעה על מחיקתם.

לערכים המועמדים למחיקה עקב חשד להפרת זכויות יוצרים ראו ויקיספר:בעיות בזכויות יוצרים

למחיקה מהירה - בעלי התבנית מחק עריכה

כדי להשתמש בתבנית "מחק" יש להוסיף לראש הערך המועמד למחיקה את הטקסט: {{מחק}} - בכל אופן, יש להשאיר את מה שהיה כתוב בערך תחת השורה הזו ולא למחוק את התוכן, גם אם התוכן הוא קשקושים חסרי פשר, ואפילו גסויות, מילות גנאי וקללות. כלל זה בא על מנת שמפעיל המערכת שיטפל במחיקה יוכל לשפוט בעצמו האם הערך באמת ראוי למחיקה.

לשכתב או למחוק עריכה

הצבעות מחיקה עריכה

ערכים שאליהם צורפה התבנית {{הצבעת מחיקה}}. דיון נפרד נערך לגבי כל דף, והקישור לעמוד המתאים כתוב בצמוד לשם. בדפי הדיון יכול כל ויקיפד לכתוב בשורה אחת את עמדתו עם נימוק קצר. כדאי לכתוב כבר בראש השורה, בהדגשה, את המילה "למחוק" או "להשאיר" (או "לשכתב"), כך שאפשר יהיה להתרשם במהירות לאן נושבת הרוח.

דיונים רחבים יותר מקומם בדף השיחה של הערך הספציפי. הדפים נועדו רק לרכז את המידע על הדפים וההצבעות.

רשימה אוטומטית של דפים המכילים את התבנית: [1]