ויקעברית/פסודו/צלילים/אש

אש - מקורן הצלילי של מילים הקשורות באש

אש ובערה קשורים לרוח השולטת בהם המפיחה בלהבות חיים, אך לאש גם צלילים נוספים של פצפוץ גצים, לחישת הגחלים והמים המתאדים לקיטור, בעבוע הסיר ועוד.

רשימת מילים

עריכה
 • האש חלקיה ותוצריה:
  • אש, בער, בערה
  • להבה, שלהבת, להט
  • עשן, פיח, גחלים
 • הרוח וההפחה:
  • הפחה, פיח, נשף, נשב, לחש
 • חום רתיחה וצריבה':
  • חם, לחם, להט, hot, להב, להבה
  • רתח, צרב, שרף, צרף, כווה, כויה


 • יצירת האש
  • הפחה, נשף, מפוח (בעברית מקראית: פחם), אפה
  • תנור, נר, אוּר, אור, נוּר, הבעיר, הדליק, הצית
  • כבשן, עשן,
  • מדורה, עץ.

קשר בין אש בלשונות רומאניות וגרמניות לאש בעברית

עריכה
 • Pyre ,Fire, Burn, Spark בער. אוּר נר, נוּר, צפר (chirp, צפרא שעת הבוקר ושירת הציפורים), פיח (מן הנפיחה והפחם - במקרא מכשיר ההפחה ליצירת האש), רהב, להב (להבה שלהבת)
 • Ash אש עשן נשף רשף נשב (נֶשֶׁף - הוא רוח הערב הנושב. נשיפה מפיחה את האש), כבשן
 • Oven אופה, כבשן
 • Hot להט, חם. גץ.
 • Smoke סמיך - שימוש חדש לשורש סמכ בהשפעת האנגלית.