ויקעברית/פסודו/צלילים/מילים קדומות


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה. • מלים קשורות:

המילים הקדומות

עריכה

כיתת מצטיינים אותה לימדתי זכתה בתחרות ינשוף הארצית למדעים. הנושא היה אנתרופולוגיה (חקר תרבות האנוש) והאדם הקדמון. הנערים הכינו סרט על תקשורת עתיקה כאשר יש רק מלים אחדות, על פי עצתי, תוך שימוש במילים עוד, עוגה. עוד עוד עוגה עוד. עוגה עוגה וכדומה.

מלים אלו קיימות לפני שהיה השורש המשולש, והטיות המלים. היא כנראה מתארת כאונומטופאיה המחקה את צלילי הטבע ומסמלת או מצביעה על התופעה אותה היא מתארת או על חפץ או סוג חפץ עליו מדובר:

 • עד, עוד, הד, עג - עוגה. ראו עד עדוּת וועד
 • בעלי דו תנועה: יין, בית, חי. ריח. עין, סיף, זית, קיץ, מים, שיש. תיש, ליש.
 • איברי הגוף ובעיקר הפה: פה, אף, שן. רוק. עין. - כל אלה בוודאות קשורים לצלילים המופקים מהם או כדי ליצרם (רק). וראו אברי הדיבור. גב, גוו. ראש.
 • פקודות:
  • בוא, בא, שוב, גש. לך, צא, אץ, רץ, רוץ, סע. שב, קום.
  • רד, על (כלומר עלֵה, בארמית: עול - היכנס), זוז. תן, קח. נוח, דע.
 • אישור והרחבה: לא, כן (חן), טוב, רע. פן, אך, רק.
 • תיאור (תחושות): חם, קר. רך, לח. דק, עוד, דע, וגם: דם, חן.
 • כינויי גוף יחיד: (א)ני (א)תה (א)ת. הוא, היא. (בערבית: הו, הי). לי לו לה לך. (בארמית גם: לן)
 • כינויי גוף בריבוי: (א)נו, (א)תם, (א)תן, הם.
 • מילות יחס: על, אֶל, את, בו, בם, בין. רם. כי
 • מילות חיבור: כל, את, עם, עד, אל, של, גם, מן. בין.
 • מילות מקום: פה, שם, כאן,
 • מילות שאלה: מה? מי? אי? הֵי? איך? ו
 • שאלות מורכבות: אי(פה), הי(כן), מ(תי), מ(דוע), ל(מה). כ(מה), מ(מי), מ(דוע)
 • קריאות: הו, הי.
 • ושאר ירקות:
  • בן, בת, איש. אב - (א)בא, אם - (א)מא. סב, אח.
  • שׂר. הר. שיר, שר. אש, נר. (א)חד, שש.
  • דע. קיר, עיר. בור, פיר, חור. גר, זר. סף, קץ. כד, שֵּד. חד. שור, תם, בר. צם. ים.
  • לש, חש, תש, מש. עש. צד, חד, כד. מך, אך, רק.
  • כר, בר, זֵֵר, דר, דור, דוּר, תר, סור, סר, ער, פר, כי.
  • שווא. עב, גב, גוב, חוב, טוב, זב, רב, קוו, דוב, הב, חוב, צב, צוו, לב!! קב, קל, קוץ, קץ, קיץ, קץ.

צלילים במילים קדומות

עריכה
ברבות מהמילים הקדומות יש את הצלילים הלועיים הסדקיים והפוצצים המהדהדים: ח ע ד ל א: