ויקעברית/פסודו/צלילים/רגש/חש ממש

רגש: חש, מישש, ממש

הערה אולי זה לא שייך לרגש וצריך לעבור מפה...פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.מילים דומות עריכה

חרש וחרישה עריכה

מילים קשורות: רחש, חרש, חרושת, חורש רע

חרושת: מילה הבאה מצליל רחשי הרשרוש והקשקשת המלחשת כשמעבירים שמועה מפה לפה.
כך גם בית חרושת, המשמיעה רחשים ולעתים גם רעש מחריש אזניים.
החירש אינו שומע את הנאמר ובמקום זאת שומע רק רחשים ולחשים מדומיינים באוזניו.
רחשי לב הם קולות הדופק ורחשי ההתנשפות היוצאים מן הגוף כשמתרגשים.
רוח חרישית המקראית מרחששת ומלחששת.
גם חששות וגם מישושים והמילה ממש באים מרחשושים דומים.
ומכאן גם תחושה חישה וחוש.
חורשי רע מלחששים את מזימותיהם (מילה הבאה מזמזום המזימות הנרקמות).
חרש הברזל משפשף ומשייף שתי פעולות המשמיעות רחשי ולחשי התנשפות והשתפשפות חרישית.
לעומתו לפי הסיפור שביל קליפת התפוזים של נחם גוטמן, הנפח' דופק בקולי קולות בפטיש פח! טרח! ומשמיע קולות מחרישי אזוניים. אך למעשה הנפח נקרא כך על שם המפוח (הנקרא במקרא פחם) והנפיחה על האש בכבשן, המשמיעה קולות הפחה ונשיפה.
פעולת החריש משמיעה קולות דומים כשהיא חורצת באדמה המסרבת להיחרש ולכן נחשבת "אדמת ברזל". ובאמת הברזל בא מהתכת הסלע הקשה שבאדמה.