זהירות בדרכים לנהג/נהיגה תחת השפעת אלכוהול

עובדות עריכה

  • הסיכוי לעשות תאונה גדל ככל שכמות האלכוהול בדם גדולה יותר.
  • ישנה פגיעה במוטוריקה כבר במצב של 0.05% אלכוהול.
  • "מנה" מוערכת בקירוב כוס בירה/כוס יין/כוסית וודקה.

פקודת התעבורה, פרק שביעי: עבירות ועונשין עריכה

העובר אחת העבירות האלה, דינו – מאסר שנתיים או קנס ואם העבירה היא עבירת קנס שדן בה

בית המשפט – קנס פי 1.25 מהקנס האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-‎1977:
[...] הוא שיכור בהיותו נוהג של רכב, או בהיותו ממונה על הרכב, בדרך או במקום ציבורי.

-- פקודת התעבורה [נוסח חדש], פרק 7, סעיף 62(3).

תקנת 169 - אלכוהול ונהיגה עריכה

"המידה הקבועה" - ריכוז אלכוהול לפי אחד מאלה:

(1). חמישים מיליגרם של אלכוהול במאה מיליליטר של דם
(2). ריכוז אלכוהול באוויר נשוף ברמה שוות ערך לריכוז האמור בפסקה (1),
או 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד בדוגמה של אויר נשוף שנעשתה בבדיקת נשיפה.

"נבדק" - אדם שנדרש להיבדק על פי הוראות פרק זה

169ב
(א). לא ינהג אדם רכב בדרך או במקום ציבורי ולא יניעו אם הוא שיכור.
(ב). בעל רכב או הממונה עליו לא ירשה לשיכור לנהוג בו.
(ג). לעניין סעיפים 3)62) או 64(ב) לפקודה ופרק זה יראו אדם שיכור
אם הוא נתון תחת השפעה של סמים משכרים או מסוכנים או אם ריכוז
האלכוהול אצלו עולה על המידה הקבועה.

-- נהיגה תחת השפעת אלכוהול

קישורים חיצוניים עריכה