קיים, באנגלית Durability, הוא היכולת של חומר להתקיים ולשמור על תכונותיו לאורך זמן. מרבית מבני הבטון בנויים מבטון מזויין, ולכן בפרק זה אנו מתייחסים גם לקיים של מוטות זיון מפלדה.

קורוזיה היא תהליך בו החומר מאבד את תכונותיו עקב תהליכים כימיים. מוכרת ביותר היא קורוזיה של ברזל, הנקראת חלודה, אבל גם הבטון עצמו יכול לעבור קורוזיה. סוגי קורוזיה של הבטון הם: התקפת סולפטים, התקפת חומצות, קורוזיה מיקרוביאלית ומיצוי.