חיבור והבעה/חיבור פשוט/השוואה

בעת כתיבת חיבור השוואה חשוב למקד כל פסקה ופסקה לעסוק בקרטריון אחד אשר מהווה נקודת השוואה בין שני האוביקטים המשוואים. למשל אם משוואים בין משטר דמוקטרי למשטר דיקטטורי יש למצוא תחילה קרטריונים להשוואה. לכן מומלץ להעזר בטבלה:

קרטריונים/אוביקטים להשוואה משטר דמוקרטי משטר דיקטטורי
מקור הסמכות העם שליט או קבוצה אליטה
הפרדת רשויות הפרדה בין הרשות המחוקקת, השופטת, הביצועית כל הכוח מרוכז תחת ידיו של המנהיג

כל קרטריון יתפתח לפסקה שתהווה מרכיב אחד מתוך השוואה. הפסקה תציג את הקרטריון בכל אחד מהאוביקטים ולאחר מכן תעלה מסקנה העולה מתוך ההשוואה. לאחר הצגת כל הקרטריונים יש להותיר פסקה בכדי לסכם את כלל המסקנות מכל פסקה.