חיבור והבעה/עבודה אקדמאית/מבנה עבודה

מה שקורה זה שצריך לכתוב פתיחה גוף וסיכום וזה הכל