חשבון/כפל/תרגילים

תרגילים עריכה

פתרו את התרגילים הבאים:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
תשובות
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


בעיות מילוליות עריכה

 • ישנן 5 קערות, ובכל אחת מהן 8 תפוזים. כמה תפוזים יש בסך-הכל?
 • בחבל ארץ מסוים ישנם 20 יערות, ובכל אחד מהם 256 עצים. כמה עצים יש בסך הכל בחבל זה?
 • בטבלה מסוימת יש 56 שורות ו-76 עמודות. כמה תאים בטבלה?
תשובות
 • 40 תפוזים
 • 5,120 עצים
 • 4,256 תאים