חשבון/פירוק לגורמים ראשוניים/תרגילים

פירוק לגורמים

עריכה

פרקו לגורמים ראשוניים את המספרים הבאים:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
תשובות
  •  
  •  
  •  
  •  
  •