חשבון/שברים/הכפלת שבר פשוט בשלם

שבר הוא פעולת חילוק ולכן חשוב לזכור:

  • כשכופלים מספר חיובי בשבר - המספר החיובי קטן, לדוגמה
  • כשמחלקים מספר חיובי בשבר – המספר החיובי גדל, לדוגמה