חשבון/שברים/חיבור וחיסור שברים פשוטים בעלי מכנים זהים - תרגול

פתרו את התרגילים הבאים: