חשבון/שברים/חיבור מספרים מעורבים בעלי מכנה משותף


שקלו לדלג על נושא זה

חומר הלימוד בפרק זה מציג דרך לפתירת תרגילים בחשבון. הוא מציג דרך פתרון שעלולה לבלבל את מי שאינו בקיא בחומר ובמושגי יסודחיבור וחיסור של מספרים מעורבים בעלי מכנה זהה מתבצע כמו חיבור של מספרים שלמים וחיבור וחיסור שברים פשוטים בעלי מכנים זהים.

  1. נחבר את השלמים.
  2. נחבר את השברים.
  3. נחבר שלמים ושברים.בדרך כלל, אין מכנה משותף בתרגילי חיבור מספרים מעורבים ושברים פשוטים ולכן לא נפתור תרגילי שברים כפי שפתרנו בפרק זה ובפרק הקודם, חיבור וחיסור שברים פשוטים בעלי מכנים זהים.