חשבון/שברים/כפל שברים עשרוניים


כפל שברים עשרוניים

עריכה

כפל שברים עשרוניים מבוצע בדרך הבאה: ראשית, מבצעים את הכפל תוך התעלמות מהנקודות העשרוניות, ושנית, בוחרים את המיקום בו מוסיפים את הנקודה העשרונית - בוחרים מקום שמפריד בין מספר ספרות אחרונות, ימניות, לשאר הספרות, השמאליות. מספר הספרות שמימין לנקודה העשרונית בתוצאה שווה לסכום של מספרי הספרות שמימין לנקודה העשרונית בשני המספרים הראשונים. ניתן, כמובן, להסיר אחר כך אפסים מסוף המספר.

לדוגמה:  .

קיימת דרך קלה יותר לכפל ב-10, 100, 1000 וכו'. כאשר כופלים שבר עשרוני ב-10 מזיזים את הנקודה מקום אחד ימינה. כאשר כופלים שבר עשרוני ב-100 מזיזים את הנקודה 2 מקומות ימינה וכו'.

דוגמאות

עריכה

ראשונה

עריכה

שברים עשרוניים כופלים כמו שבר רגיל ואז מוסיפים את הנקודה במקום המתאים. לדוגמא:

12.4  
     X 
10.4 

כופלים את זה ככה :

124
    X
104

התוצאה היא 12,896

עכשיו מוסיפים את הנקודה לפי מספר הספרות אחרי הנקודה .

ב-12.4 יש ספרה אחת אחרי הנקודה.

ב-10.4 יש ספרה אחת אחרי הנקודה.

בסך הכל יש 2 ספרות אחרי הנקודות. לכן, סופרים 2 ספרות מימין וממקמים את הנקודה במקום המתאים:

128.96

שנייה

עריכה
14.2   
     X
10

מזיזים את הנקודה מקום אחד ימינה מפני שקיים מספר אחר אחרי הנקודה (2). קיבלנו 142.0 .

2.64 
     X
100

מזיזים את הנקודה 2 מקומות ימינה (מפני שקיימים שני איברים אחרי הנקודה, 6 ו-4), קיבלנו 264 (משמיטים את ה-0).

קישורים חיצונים

עריכה