חשבון/שברים/מספר מעורב

מספר מעורב נכפיל את מספר השלמים כפול המכנה. לתוצאה שקיבלנו נוסיף את המונה – התוצאה הסופית תהיה המונה החדש. במכנה – לא נשנה כלום

דוגמה: .