חשבון/שברים/משמעות השבר

מהו שבר? עריכה

ידע קודם : המילה "שבר" מעלה אסוציאציות שונות לאנשים שונים כמו שבר ביד, השבר הסורי-אפריקני...

במתמטיקה, השבר הוא מספר לא שלם, חלק משלם, אשר מתקבל בעקבות חילוק השלם לחלקים.

דוגמה:

  1. כאשר היד נשברת, יש לנו חלק (היד השבור) ויש לנו את השלם (הגוף).
  2. אם מחלקים פיצה (שלם) בין שמונה ילדים כל ילד יקבל חלק (=שבר) מהפיצה.
שבר/חלק שלם
יד גוף
 
משולש פיצה
 
פיצה "משפחתית"

איך רושמים שבר עריכה

  השבר הוא חלק מהשלם, כפי שהיד היא חלק מהגוף. לפיכך, לשבר שני מספרים, האחד, מספר המתאר את כמות השלם והשני, מספר המתאר את מספרים השברים/חלקים "שיש בידנו". בין שני החלקים הללו אנו מבצעים פעולת חילוק (חלק מהשלם) ולכן, נסמן זאת באמצעות פעולת החשבון חילוק.
עד היום, ציירנו את פעולת החילוק באמצעות נקודתיים (:) או באמצעות קו חצוי (/), עם זאת, בשברים, אנו נצייר את פעולת החילוק באמצעות קו שבר.

המחשה באמצעות תרגיל עריכה

השבר   שווה לתרגיל 1:4 התוצאה של התרגיל קטנה משלם. עתה נפתור את התרגיל באמצעות בעיה מילולית.

 
לדן יש עוגה


דוגמה:

לדן היתה עוגה
יום אחד הוא חתך את העוגה לארבעה חלקים שוים ואכל חלק אחד.
איזה חלק מהעוגה אכל דן?

שלב 1 ריכוז נתונים : לדן היתה עוגה אחת, אותה חתך לארבעה חלקים. אכל חלק אחד
שלב 2 מציאת תרגיל : לדן יש עוגה והוא חילק אותה לארבע חלקים. התרגיל המתאים הוא: 1:4
שלב 3 ציור התרגיל.

דגשים עריכה

הערות שולים עריכה

  1. ^ מגוון רב של משלים בנושא "חלוקה הוגנת", כמו למשל, משלי איסופוס בנושא : זה.