חשבון/שברים/צמצום והרחבה – תרגול

צמצמו או הרחיבו בשתיים: