חשבון/שברים/צמצום מספרים נגדים עם פרמטר

כשיש במונה ובמכנה מספרים נגדיים מכפילים את המונה או את המכנה במינוס אחד (-1) כדי שנוכל לצמצם.

למשל :