חשבון/שברים/שבר פשוט

שבר פשוט הוא שבר הקטן משלם, כמו למשל חצי (), ולכן המונה (החלק העליון) שלו לעולם לא יהיה גדול מהמכנה (החלק התחתון).

דוגמה: אם השלם שלנו מורכב מ-8 חפצים, כלומר כל חפץ הוא שמינית מהשלם, ולקחנו 2 חלקים – חפצים, גודל החלק שלנו הוא -