חשבון/שברים/שורש וחזקה לשבר פשוט

  • כשמעלים שבר בחזקה הגדולה מהספרה אחת – השבר קטן לדוגמה
  • כשמבצעים פעולת שורש לשבר – השבר גדל. דוגמה