חשבון אינפיניטסימלי/כמתים ושלילת פסוקים

מושגי יסוד עריכה

סימון פירוש
  האיבר   בקבוצה  
  לכל
  קיים
   

שלילת כמתים עריכה

הפסוק שלילה
   
   

שלילת פסוקים עריכה

שלילת פסוקים נעשה באמצעות טבלאות אמת ושקר.

הפסוק שלילה
פסוק "או" ( )  
פסוק "וגם" (( ))  
פסוק גרירה ( )  
פסוק שקילות   זו שלילה כפולה   כלומר