חשבון אינפיניטסימלי/כמתים ושלילת פסוקים

מושגי יסודעריכה

סימון פירוש
  האיבר   בקבוצה  
  לכל
  קיים
   

שלילת כמתיםעריכה

הפסוק שלילה
   
   

שלילת פסוקיםעריכה

שלילת פסוקים נעשה באמצעות טבלאות אמת ושקר.

הפסוק שלילה
פסוק "או" ( )  
פסוק "וגם" (( ))  
פסוק גרירה ( )  
פסוק שקילות   זו שלילה כפולה   כלומר