חשבון אינפיניטסימלי/מציין של שדה

מציין של שדה עריכה

כפל במספר טבעי עריכה

יהי   שדה,   ו-   . אזי   מוגדר בצורה הבאה:

 

הגדרת המציין עריכה

יהי   שדה, ויהי n המספר הטבעי הקטן ביותר המקיים   המציין של   מוגדר להיות   . אם לא קיים n כזה,   . לדוגמא, בשדה השלמים מודולו p ראשוני - p הוא המציין של השדה.

תכונות עריכה

המציין של שדה הוא תמיד או 0 או מספר ראשוני.

יהי   תת-שדה של   . אזי  

יהי   שדה. אם   , אז   תת-שדה של   , ואם לא, אז   תת-שדה של   (עד כדי שינוי שמות האברים.

הערות עריכה