חשבון אינפיניטסימלי/נגזרת/חוקי גזירה

סכום והפרשעריכה


הנגזרת של סכום או הפרש שתי פונקציות היא סכום או הפרש הנגזרות של שניהם

  

מכפלהעריכה

הנגזרת של מכפלת שתי פונקציות שווה לסכום של מכפלת כל אחת בנגזרת של השנייה

 

 

מנהעריכה

הנגזרת של מנה שווה להפרש של מכפלת כל פונקציה בנגזרת של חברתה, לחלק לפונקציה שבמכנה בחזקת שתיים

 

(על פי נגזרת של פונקציה רציונלית   ושימוש בכלל של פונקציה מורכבת שמובא בהמשך)

פונקציה מורכבתעריכה

הנגזרת של פונקציה מורכבת שווה לנגזרת של הפונקציה החיצונית (כאשר המשתנה הוא הפונקציה הפנימית) כפול הנגזרת של הפונקציה הפנימית (במשתנה x)