חשבון אינפיניטסימלי/נגזרת/נגזרות של פונקציות אלנמטריות

נגזרות של פונקציות בסיסיות עריכה

 
 
  (כאשר הביטויים   ו-   מוגדרים)

נגזרות של פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות עריכה

 
 
 
 

נגזרות של פונקציות טריגונומטריות עריכה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נגזרות של פונקציות היפרבוליות עריכה