חשבון אינפיניטסימלי/נגזרת/נגזרות של פונקציות אלנמטריות

נגזרות של פונקציות בסיסיותעריכה

 
 
  (כאשר הביטויים   ו-   מוגדרים)

נגזרות של פונקציות מעריכיות ולוגריתמיותעריכה

 
 
 
 

נגזרות של פונקציות טריגונומטריותעריכה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נגזרות של פונקציות היפרבוליותעריכה