חשבון אינפיניטסימלי/סדרות/הוכחה לנוסחה כללית


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.הוכחת הנוסחה לאיבר כללי בסדרת פיבונאצ'יעריכה

על-מנת להבין את ההוכחה צריך ידע קודם באלגברה לינארית.
תחילה נגדיר סדרת מספרים   באופן רקורסיבי:   ו-  .