חשבון אינפיניטסימלי/סימנים מוסכמים למתחילים

סימנים מוסכמים בשפה המתמטית:

  • האלף בית היווני
  • - סדרה של פונקציות. לדוגמא, פירוט
  • הרכבה
  • סימן הסכימה
  • לכל
  • קיים
  • not
  • כך ש:
  • סימוני קבוצה